Monitor WSR

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
47 2017 Uchwała Uchwała nr 36/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatrudnienia na stanowisku asystenta na Wydziale Studiów nad Rodziną mgr Ewy Skiminy 2017-10-17
46 2017 Uchwała Uchwała nr 35/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatrudnienia na stanowisku asystenta na Wydziale Studiów nad Rodziną mgr Ilony Skoczeń 2017-10-17
44 2017 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2017 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. powołania wydziałowego koordynatora ds. programu Erasmus 2017-09-29
43 2017 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2017 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. powołania pełnomocnika ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej 2017-09-29
45 2017 Decyzja Decyzja nr 5/2017 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zmiany kierownika studiów niestacjonarnych na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW 2017-09-27
42 2017 Uchwała Uchwała nr 34/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatwierdzenia kalkulacji finansowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku nauki o rodzinie na... 2017-09-26
41 2017 Uchwała Uchwała nr 33/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatwierdzenia stawek wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018 na studiach niestacjonarnych... 2017-09-26
40 2017 Uchwała Uchwała nr 32/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW zmieniająca Uchwałę nr 40/2016 Rady WSR UKSW ws. zmian w Regulaminie-Statucie Wydziału Studiów nad Rodziną 2017-09-26
39 2017 Uchwała Uchwała nr 31/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Rodzinnego i Ekonomii na Wydziale Studiów nad Rodziną 2017-06-20
38 2017 Uchwała Uchwała nr 30/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa na Wydzia... 2017-06-20