Monitor WSR

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
57 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 43/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatrudnienia na stanowisku asystenta na Wydziale Studiów nad Rodziną mgr Emila Kalinowskiego 2017-12-12
56 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 42/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatwierdzenia stawki wynagrodzenia dla profesora zagranicznego 2017-12-12
55 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 41/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatwierdzenia Karty Samooceny Wydziału za rok 2016/2017 2017-11-21
54 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną ws. zgody na zawarcie umowy z FOM–München, Niemcy 2017-11-21
53 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. wyrażenia zgody na podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Zagrzebiu 2017-11-21
52 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 38/2017 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. zatwierdzenia kalkulacji kosztów Kursu Poradnictwa Rodzinnego 2017-11-21
51 2017 Decyzja Dziekana Decyzja nr 7/2017 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. powołania prof. UKSW dr hab. Małgorzaty Przybysz-Zaremby na wydziałowego koordynatora ds. sprawozdawczości naukowej 2017-11-21
50 2017 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2017 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. powołania ks. prof. UKSW dr hab. Andrzeja Najdy na wydziałowego koordynatora ds. sprawozdawczości naukowej 2017-11-21
49 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 8/2017 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. procedury odwoływania zajęć dydaktycznych na Wydziale Studiów nad Rodziną 2017-11-13
48 2017 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 7/2017 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW ws. powołania Komisji Stypendialnej Wydziału Studiów nad Rodziną na rok 2017/2018 2017-10-19