Monitor WSR

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
61 2016 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 4/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną ws. powołania pełnomocnika ds. absolwentów i promocji WSR 2016-09-26
60 2016 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 3/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną ws. powołania pełnomocnika ds. praktyk studenckich 2016-09-26
59 2016 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną ws. powołania pełnomocnika ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej 2016-09-26
58 2016 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną ws. powołania kierownika studiów podyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW 2016-09-15
57 2016 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną ws. powołania kierownika studiów niestacjonarnych na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW 2016-09-15
56 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2016 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną ws. zawarcia umowy pomiędzy UKSW a Intermedia 2016-06-21
55 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2016 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną ws. utworzenia Zakładu Badań nad Równowagą Życia Zawodowego i Rodzinnego 2016-06-21
54 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2016 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną ws. zatrudnienia na stanowisku adiunkta na WSR UKSW 2016-06-21
53 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2016 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną ws. zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego na WSR UKSW 2016-06-21
52 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2016 Rady Wydziału Studiów nad Rodziną ws. zatwierdzenia wstępnej kalkulacji kosztów kursu Opiekun osoby starszej, chorej i pomocy domowej 2016-06-21