Dokumenty wg tagu: szkoła doktorska

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
137 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidual... 2023-11-06
136 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Indywidual... 2023-11-06
77 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 39/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia prom... 2022-12-05
76 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promo... 2022-12-05
75 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promo... 2022-12-05
74 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyznaczenia promo... 2022-12-05