Dokumenty wg tagu: rekrutacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 12/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekru... 2024-03-22
83 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 34/2023 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia tez na rozmowę kwalifik... 2023-06-27
58 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2023 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian ... 2023-05-23
57 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 18/2023 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian ... 2023-05-23
56 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 17/2023 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego zasad i trybu przyjm... 2023-05-23
55 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 16/2023 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 22 maja 2023 zmieniająca Uchwałę Nr 11/2023 z dnia 24 kwietnia 2023... 2023-05-23
50 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 11/2023 (ZMIENIONA UCHWAŁĄ 16/2023) Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie wniosku ... 2023-04-24
29 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 10/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekru... 2023-03-27
18 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 6/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia procedur rekrutacji studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego na wyjazdy w... 2023-03-03
17 2023 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 5/2023 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rekrutacji studentów Wydziału Społeczno-Ekonomiczneg... 2023-03-03