Dokumenty wg tagu: praktyki

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 2/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o... 2024-02-29
63 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 31/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku zarządzanie publiczne 2022-12-06
14 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 12/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne 2022-03-29
13 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 11/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzorów Karty praktykanta dla kierunku praca socjalna 2022-04-29
11 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 10/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku politologia 2022-03-28
10 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 9/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku europeistyka 2022-03-28
9 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 8/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku socjologia 2022-03-28
8 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty praktykanta dla kierunku ekonomia 2022-03-22
3 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Dziennika praktyki studenckiej dla kierunku ekonomia 2022-01-03
22 2021 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja Nr 24/2021 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Karty kompetencji praktykanta - studenta dla kierunku b... 2021-11-25