Dokumenty wg tagu: komisja wydziałowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
14 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie powołania ks. prof. dr. hab. Piotra M... 2024-01-30
13 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania dr Dariusza Karasia ze skła... 2024-01-30
12 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania dr. hab. Jarosława Drozda, ... 2024-01-30
83 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 10/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Dziekana WSE UKSW z dnia 25 października 2022 r. w sprawi... 2022-12-21
56 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 8/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej (zmienione Zarządzeniem Nr 10/2022... 2022-10-25
54 2022 Zarządzenie Dziekana (zmienione Zarządzeniem Nr 3/2024) Zarządzenie Nr 6/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości ... 2022-10-18
52 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 44/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2022-10-18
51 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 43/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2022-10-18
7 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW w ... 2022-02-04
4 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Rady Biznesu 2022-01-31