Dokumenty wg tagu: komisja jakości

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2024 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2024 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2022 Dziekana... 2024-03-19
30 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 15/2024 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej zmian w składzie Wyd... 2024-03-19
89 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 34/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu Prac Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydz... 2022-12-12
88 2022 Obwieszczenie Dziekana Uchwała Nr 1/2022 Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. 2022-11-22
54 2022 Zarządzenie Dziekana (zmienione Zarządzeniem Nr 3/2024) Zarządzenie Nr 6/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości ... 2022-10-18
51 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 43/2022 Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 17 października 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2022-10-18
2 2022 Decyzja Dziekana UCHYLONA Decyzja Nr 2/2022 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 3/2021 Dziekana WSE UKSW z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powoła... 2022-01-03