Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Sekretarza Rady Dyscypliny i Zastępcy Sekretarza Rady Dyscypliny do obsługi posiedzeń Rady Dyscypliny Nauk Prawnych UKSW

pozycja 2
rodzaj Zarządzenie Dyrektora Instytutu
data publikacji 2022-01-11
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki