Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 1/2021/2022 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 94/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 1
rodzaj Obwieszczenie Dyrektora Instytutu
data publikacji 2022-01-04
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki