Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 123/2018/2019 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Uchwały Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

pozycja 106
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2019-05-22
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi rekrutacja
załączniki