Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu podziału dotacji na... 2020-03-04
33 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2020 z 24 lutego 2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie przyjęcia regulaminu dot. zasad podziału dotacji na badania naukowe w dyscyplinie naukowej litera... 2020-02-24
11 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Dyscypliny NoKiR UKSW w Warszawie z dn. 24.02.2020. 2020-02-24
9 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 6/2020/NoKiR Rady Dyscypliny NoKiR w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na badania w dyscyplinie NoKiR, UKSW w Warszawie z dnia 24.02.2020 2020-02-24
4 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 1/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Rady Dyscypliny Językoznawstwo 2020-02-03
87 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie organizacyjnym Cent... 2020-01-27
86 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie hospitacji na WNH 2020-01-27
85 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie hospitacji na WNH 2020-01-27
84 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o Regulaminie dyplomowania na WNH 2020-01-27
25 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 25/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwoz 20 stycznia 2020 w sprawie Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo 2020-01-20