Dokumenty wg tagu: postępowanie kwalifikacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
120 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 16/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2021 roku opinia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifika... 2021-06-18
58 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęc... 2021-03-08
57 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęc... 2021-03-08
56 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wszczęc... 2021-03-08
18 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 2/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r. opinia w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacy... 2021-01-25
17 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyj... 2021-01-25
8 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie rekomendacji w postępowaniu kwalifikacyjnym dr. hab. Pawła Stangreta 2021-01-18