Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 19/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 14 w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW oraz nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru 10 członków Rady Wydziału Nauk Humanistycznych i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

pozycja 148
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-06-19
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory wyborcza nauczyciel akademicki
załączniki