Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 18/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 12 w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami UKSW, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru 1 członka Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

pozycja 147
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-06-19
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory wyborcza profesor
załączniki