Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 16/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 9 w sprawie stwierdzenia spełnienia przez profesorów i profesorów UKSW wymogów zawartych w § 34 ust. 3 pkt 1-2 i ust. 4 Statutu UKSW, uprawniających do wejścia w skład Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz ustalenia liczby nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami UKSW wchodzących w skład Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii

pozycja 145
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-06-19
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory wyborcza
załączniki