Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 13/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także profesorów UKSW wymogów, o których mowa w § 54 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Statutu UKSW i ustalenia liczby osób wchodzących w skład Rady Wydziału Nauk Humanistycznych spośród pozostałych nauczycieli akademickich wchodzących w skład Rady Wydziału Nauk Humanistycznych

pozycja 130
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-06-17
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory nauczyciel akademicki profesor
załączniki