Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 4/2020 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru spośród nauczycieli akademickich niemających tytułu profesora lub stopienia naukowego doktora habilitowanego dwóch elektorów Uniwersytetu z Wydziału Nauk Humanistycznych i spełnienia przez nich wymagań, o których mowa w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 22
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2020-03-09
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi wybory nauczyciel akademicki elektor statut
załączniki