Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 12/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań nad Językiem Autorów w Instytucie Językoznawstwa WNH

pozycja 101
rodzaj Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej
data publikacji 2021-05-24
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi postepowanie konkursowe
załączniki