Monitor WMCM

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
87 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyboru członka Wydziałowej Komisji Wyborczej będącego przedstawicielem nauczyci... 2021-12-10
86 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 10.12.2021 r. w sprawie wyboru członka Wydziałowej Komisji Wyborczej będącego przedstawicielem pracowników ... 2021-12-10
84 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 47/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06.12.2021 roku w sprawie powołania opiekuna III roku ... 2021-12-06
91 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracown... 2021-11-29
90 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracown... 2021-11-29
89 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracown... 2021-11-29
88 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracown... 2021-11-29
85 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 13/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracownikó... 2021-11-29
83 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 12/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 29.11.2021 r. 2021-11-29
82 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 11/2021/2022 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 29.11.2021 r. 2021-11-29