Monitor WMCM

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
45 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 26/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2021 roku 2021-09-09
44 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 25/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2021 roku 2021-09-09
43 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 24/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2021 roku 2021-09-09
42 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 21/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2021 roku 2021-09-07
39 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 23/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Eg... 2021-09-07
38 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 22/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ks... 2021-09-07
37 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 20/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 01.09.2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dzi... 2021-09-01
36 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 19/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31.08.2021 roku w sprawie odwołania Pełnomocnika Dzi... 2021-08-31
33 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 76/2020/2021 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta, w grupie pra... 2021-06-28
32 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 75/2020/2021 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28.06.2021r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie otwarc... 2021-06-28