Monitor WMCM

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
65 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 30/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5.05.2022 roku w sprawie powołania nowego składu Wydz... 2022-05-05
64 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 29/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 05.05.2022 roku w sprawie powołania nowego składu Wyd... 2022-05-05
63 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 28/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 05.05.2022 roku w sprawie powołania nowego składu Wyd... 2022-05-05
62 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 27/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25.04.2022 roku w sprawie powołania nowego składu Wyd... 2022-04-25
61 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 26/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22.04.2022 roku w sprawie powołania nowego składu Wyd... 2022-04-19
60 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 25/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19.04.2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-04-19
59 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 24/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19.04.2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-04-19
58 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 23/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19.04.2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-04-19
57 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 22/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19.04.2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej 2022-04-19
55 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 21/2022 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13.04.2022 roku 2022-04-13