Monitor WMCM

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 5/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07.02.2024 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogów ... 2024-02-07
22 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 4/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 07.02.2024 r. w sprawie stwierdzenia ... 2024-02-07
16 2024 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2024 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 01.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ... 2024-02-01
21 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 3/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15.01.2024 r. w sprawie stwierdzenia ... 2024-01-15
20 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 2/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15.01.2024 r. w sprawie stwierdzenia ... 2024-01-15
19 2024 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała nr 1/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15.01.2024 r. w sprawie stwierdzenia ... 2024-01-15
15 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych UKSW z dnia 08.01.2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawcz... 2024-01-08
14 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych UKSW z dnia 08.01.2024 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zmiany zatrudn... 2024-01-08
13 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych UKSW z dnia 08.01.2024 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zmiany zatrudn... 2024-01-08
12 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauk Medycznych UKSW z dnia 08.01.2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawcz... 2024-01-08