Monitor WMCM

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 76/2020/2021 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta, w grupie pra... 2021-06-28
32 2021 Uchwała Rady Wydziału chwała nr 75/2020/2021 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28.06.2021r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie otwarci... 2021-06-28
31 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 74/2020/2021 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28.06.2021r. w sprawie wyrażenia opinii co do zatrudnien... 2021-06-28
20 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 73/2020/2021 Rady Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia opinii co do zmiany programu studiów na kierunku lekarskim 2021-06-10
28 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 16/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie hospitacji studenckich prakty... 2021-05-28
30 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 18/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2021 w sprawie powołania nowego składu Wydziałowej Komisji ds. dydaktyki 2021-05-24
29 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 17/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2021 w sprawie powołania nowego składu Komisji ds. Jakości Kształcenia 2021-05-24
19 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 9/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 04.05.2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana... 2021-05-12
26 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 15/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie realizacji studenckich prakty... 2021-05-11
25 2021 Decyzja Dziekana Decyzja nr 14/2021 Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowyc... 2021-05-11