Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 118/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wskazania kandydatów do pracy w Komisji Etyki i Bioety... 2016-09-12
17 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 106/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów UKSW w kadencji 201... 2016-09-12
16 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 105/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów UKSW w k... 2016-09-12
15 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 104/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wskazania kandydatów do komisji dyscyplinarnej dla studentów UKSW w kadencji 2016-... 2016-09-12
12 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 101/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyboru przedstawiciela nauczycieli akademickich w Radzie Bibliotecznej UKSW w kad... 2016-09-12
11 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 100/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wskazania kandydatów do pracy w komisjach stałych sen... 2016-09-12
8 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 97/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych w kadencji 2016-2020 2016-09-12
7 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 96/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12
5 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 94/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12
4 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 93/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Wydziału w kadencji 2016-2020 2016-09-12