Dokumenty wg tagu: wydział nauk historycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
516 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 143/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokument... 2019-12-02
515 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Archeologia na Wydziale Nauk Histor... 2019-12-02
514 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Historii sztuki na Wydziale Nauk Hi... 2019-12-02
472 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 134/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu... 2019-11-19
343 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 44/2019 Rektora UKSW z dnia 16 września 2019 r. w ... 2019-10-03
392 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Nauk Hist... 2019-10-04
355 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 73/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Historii na Wydziale Nauk Historyczny... 2019-10-03
354 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 72/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Archeologii na Wydziale Nauk History... 2019-10-03
322 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardyna... 2019-09-27