Dokumenty wg tagu: nagroda

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
507 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przyznawan... 2021-11-23
169 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 67/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. przyznania nagród naukowych z ini... 2021-04-30
221 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania uzasadnienia wniosku Rektora o nagrodę Prezesa Rady M... 2019-06-28
100 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Ministra za całokształt dorobku 2014-02-20
138 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o nagrodę Min... 2012-02-23
137 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Min... 2012-02-23
2 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie zasad podziału funduszu nagród i ich przyznawania nauczycielom akade... 2009-03-12
15 2003 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2003 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za o... 2003-01-17