Dokumenty wg tagu: nadanie stopnia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
38 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 6/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie... 2024-02-22
488 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyp... 2023-11-27
487 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyp... 2023-11-27
370 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 138/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscypl... 2023-10-03
163 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscypli... 2023-05-08
162 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 54/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych ... 2023-05-08
131 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zasad ustalania i pobierani... 2023-04-26
20 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplin... 2023-01-30
183 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dy... 2022-05-25
182 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w d... 2022-05-25