Dokumenty wg tagu: konkursowa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
67 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursow... 2024-03-18
503 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkurs... 2023-12-08
499 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołanie komisji konkursow... 2023-12-08
243 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołanie komisji konkurs... 2023-06-15
503 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołanie komisji konk... 2022-11-22
434 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 33/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej... 2022-10-25
430 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołanie komisji kon... 2022-10-25
351 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołanie komisji konkurs... 2022-09-23
347 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołanie komisji konkurso... 2022-09-19
304 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie z dnia 21 lipca 2022r. w sprawie powołania odwoławczej komisji konkursowej do rozpatrzenia odwołań od d... 2022-07-21