Dokumenty wg tagu: kierownik zakładu

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
201 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Systematycznej w Instytuci... 2020-03-11
200 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 145/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dydaktyki Mediów w Instytucie Edukac... 2020-03-11
199 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Praktycznej w Instytucie Na... 2020-03-11
198 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 143/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nauk Biblijnych w Instytucie Nauk Te... 2020-03-11
197 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dialogu Religijnego w Instytucie Nau... 2020-03-11
109 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju w Insty... 2020-02-19
108 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Sądowej i Penitencjarnej w... 2020-02-19
107 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Religii w Instytucie Psych... 2020-02-19
106 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji w Ins... 2020-02-19
105 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 56/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Psychologii Małżeństwa i Rodziny w I... 2020-02-19