Dokumenty wg tagu: instytut literaturoznawstwa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
137 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Włoskiej w Instytucie Lite... 2020-02-19
136 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Greckiej i Łacińskiej w Ins... 2020-02-19
135 2020 Decyzja Rektora Decyzję Nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Literatury w Instytucie Litera... 2020-02-19
134 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Kryt... 2020-02-19
133 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Modernizmu Europejskiego w Instytucie ... 2020-02-19
127 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Polskiej Drugiej Połowy XIX ... 2020-02-19
126 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 77/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórcz... 2020-02-19
125 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 76/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Literatury Polskiego Oświecenia w Inst... 2020-02-19
124 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 75/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Literatury Staropolskiej w In... 2020-02-19