Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 12/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia wątpliwości dotyczącej zapisu § 25 ust. 1, w związku z § 24 ust. 7 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 57
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-03-01
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wybory rozstrzygnięcie wątpliwości
załączniki