Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 2/2024 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywnych decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej dotyczących przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych na rok akademicki 2023/2024

pozycja 37
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2024-02-16
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium student fundusz stypendialny decyzja
załączniki