Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 3/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie sprostowania błędu w Zarządzeniu Nr 5/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby członków zwyczajnych oraz pracowników obsługi administracyjnej komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących na postępowanie rekrutacyjne na rok akademicki 2024/2025

pozycja 30
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2024-02-07
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sprostowanie błędu
załączniki