Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 2/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 125/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr 177/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przyporządkowania kierunku nauki o rodzinie drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 6
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2024-01-10
rok 2024
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sprostowanie błędu
załączniki