Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 9/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2023 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 106/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kulturoznawstwo prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 355
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2023-09-27
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sprostowanie błędu
załączniki