Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 35/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 113/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2023

pozycja 250
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-06-23
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi dni wolne zarządzenie zmieniające d. informacja i komunikacja 17. komunikacja wewnętrzna
załączniki