Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 81/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku politologia

pozycja 238
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2023-06-07
rok 2023
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sprostowanie błędu
załączniki