Szczegóły dokumentu

Obwieszczenie Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr 67/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr 84/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2023/2024

pozycja 232
rodzaj Obwieszczenie Rektora
data publikacji 2023-06-06
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi sprostowanie błędu
załączniki