Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 69/2023 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie, niebędących profesorami i profesorami uczelni, w celu wyboru jednego członka senatu UKSW w wyborach uzupełniających i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do drugiego i następnych głosowań

pozycja 176
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2023-05-16
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wybory zebranie wyborcze
załączniki