Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 107/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2022/2023 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 29
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-02-01
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium dochód student socjalne zarządzenie zmieniające
załączniki