Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 2/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywnych decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej dotyczących przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych na rok akademicki 2022/2023

pozycja 14
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2023-01-20
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium student fundusz stypendialny decyzja
załączniki