Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 90/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 105/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wzoru Umowy z Instytucją Walidującą dla procesu walidacji kwalifikacji Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

pozycja 335
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-09-01
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi opłaty zarządzenie zmieniające wzór umowy
załączniki