Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych przez nauczycieli akademickich niebędących pracownikami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie umów cywilnoprawnych

pozycja 309
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2022-07-21
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi zajęcia umowa cywilnoprawna wynagrodzenie zarządzenie zmieniające stawki
załączniki