Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz stawek wynagrodzenia dla profesora wizytującego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 146
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-05-23
rok 2017
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi godziny ponadwymiarowe uchylenie zarządzenia
załączniki