Monitor WT

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
18 2019 Decyzja Decyzja Nr 9/2019 Dziekana WT z dnia 25 marca 2019 r. powołująca zespół do przygotowania raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny na podstawie analizy efektów pracy wszystkich pracow... 2019-03-25
38 2019 Uchwała Uchwała nr 148/2019 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii, Etyki i Prawa Mediów 2019-03-11
37 2019 Uchwała Uchwała nr 149/2019 Rady Wydziału Teologicznego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia postepowania kwalifikacyjnego na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Liturgii 2019-03-11
17 2019 Uchwała Uchwała nr 150/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 11 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę RW nr 302/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej szcze... 2019-03-11
16 2019 Uchwała Uchwała nr 150/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie limitów przyjęć dla kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Teologicznym 2019-03-11
15 2019 Uchwała Uchwała nr 147/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Dia... 2019-03-11
14 2019 Uchwała Uchwała nr 146/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Her... 2019-03-11
13 2019 Decyzja Decyzja Nr 8/2019 Dziekana WT z prośbą o zaopiniowanie przez Radę IDKiRu kandydatury na stanowisko wicedyrektora Instytutu 2019-03-11
6 2019 Decyzja Decyzja Nr 7/2019 Dziekana WT UKSW z dnia 11 lutego 2019 r. powołująca Komisje Konkursową w związku z konkursem na zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii, Aksjologii i Praw... 2019-02-11
4 2019 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2019 Dziekana WT z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zapisów na specjalizacje na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia (profil praktyczny) 2019-01-30