Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 8/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonanie wyboru, spośród nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, czterech (4) elektorów Uniwersytetu z Wydziału i spełnienia przez niech wymagań, o których mowa w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 12
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-02-20
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi wybory
załączniki