Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 7/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru, spośród nauczycieli akademickich niemających tytułu profesora lub stopienia naukowego doktora habilitowanego, jednego elektora Uniwersytetu z Wydziału i spełnienia przez niego wymagań, o których mowa w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW

pozycja 9
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-02-08
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi wydział wybory komisja
załączniki