Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2019 Uchwała Uchwała nr 89/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Natalii Niklińskiej 2019-02-19
25 2019 Uchwała Uchwała nr 88/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Anety Wójcik 2019-02-19
24 2019 Uchwała Uchwała nr 87/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Anety Wójcik oraz wyznaczeniu promotora 2019-02-19
23 2019 Uchwała Uchwała nr 86/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Kruczkows... 2019-02-19
22 2019 Uchwała Uchwała nr 85/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pana mgr. Mateusza Kruczkowskiego oraz wyznaczeniu promotora 2019-02-19
21 2019 Uchwała Uchwała nr 84/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pana mgr. Łukasza Rosiaka oraz wyznaczeniu promotora 2019-02-19
20 2019 Uchwała Uchwała nr 83/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Sławomiry Kotas oraz wyznaczeniu promotora 2019-02-19
19 2019 Uchwała Uchwała nr 82/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Iwonie Stalicy stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-02-19
18 2019 Uchwała Uchwała nr 81/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Joannie Karnat stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-02-19
17 2019 Uchwała Uchwała nr 80/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Zbigniewa Więckowskiego 2019-02-19