Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 13/2021/2022 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany opiekuna i tematu prac dyplomowych § 1 Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie zatwierdza zmianę opiekuna pracy dyplomowej oraz zmianę tematu pracy dyplomowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. § 2 Uchwała staje się prawomocna z dniem podjęcia.

pozycja 17
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2022-03-02
rok 2022
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi tematy prac dyplomowych opiekun pracy
załączniki