Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 74/2015/2016 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie propozycji stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć na Studiach Podyplomowych Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w roku akademickim 2016/2017

pozycja 69
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2016-05-11
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi stawki
załączniki