Szczegóły dokumentu

Uchwała nr 54/2017/2018 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23.05.2018 roku w sprawie zatwierdzenia opisów sylwetek absolwenta na kierunku pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą, doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna, pedagog szkolny z terapią pedagogiczną, pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna z edukacją włączającą, pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi)

pozycja 43
rodzaj Uchwała Rady Wydziału
data publikacji 2018-05-23
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
tagi absolwent sylwetka absolwenta
załączniki